Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret441447

Murat Kaymak

Eğitimde Küreselleşme Tehlikesi

YUSUF ZİYA AY

Teknolojiyi üreten ülkelerin, kâr ve tüketim amaçlı bir mekanizmaya dayalı ideolojilerini de dayatmaları sorunu, bu teknolojiyi kullanan azgelişmiş ülkelerin başını ağrıtıyor. Teknolojiyi üreten küresel sermaye, kültür ve ideolojisini de bu teknolojiye göre hazırladığı kitle iletişim ürünleri ve eğitim amaçlı bilgisayar yazılımı ürünleriyle yayıyor.

Küreselleşme, eğitimde fırsat ve tehlikeleri birlikte getiriyor. Dünyayı ''küresel bir köye'' dönüştüren iletişim teknolojisi, eğitimde görünürde zenginleştirici, fırsat eşitliğini sağlayıcı yeni seçeneklerin yanı sıra düşük okullaşma oranları, yetersiz yetişkin eğitimi, eğitimde kalite ve kaynak sıkıntısı gibi sorunlar yaşayan ülkelere tuzak fırsatlar sunuyor. Küreselleşen eğitim gerçekte, teknolojiyi üreten kültürlerin ulusal kültürleri aşındırması, gelire bağlı fırsat eşitsizliği ve tüketimin metalaştırması tehlikesini getiriyor.

Uygarlığın, kara sabandan makineye, telefondan bilgisayarlara uzanan ve günümüzde küreselleşme aşamasını yaşayan serüveni, 21. yüzyılda İnternet, cep telefonu, interaktif görsel-işitsel iletişim araçlarıyla sınıf dışında ''mekânsız, uzaktan, sanal eğitim'' olanağı sunmaya başladı. İletişim teknolojisi, bu yolla genç ve yetişkinlere yarım kalan eğitimlerini tamamlama ve yaşam boyu eğitim olanağı sunarken bu teknolojiyle, az gelişmiş ülkelerde okullaşma oranının arttırılabileceği belirtiliyor.

Bu iyimser bakışa karşın teknolojiyi ''kimin, ne için'' üretip kullandığı sorunu gündeme geliyor. Teknolojiyi üreten ülkelerin, kâr ve tüketim amaçlı bir mekanizmaya dayalı ideolojilerini de dayatmaları sorunu, bu teknolojiyi kullanan azgelişmiş ülkelerin başını ağrıtıyor. Teknolojiyi üreten küresel sermaye, kültür ve ideolojisini de bu teknolojiye göre hazırladığı kitle iletişim ürünleri ve eğitim amaçlı bilgisayar yazılımı ürünleriyle yayıyor.

Gelişen iletişim teknolojisinin eğitimde fırsat eşitliği yarattığı savına karşın gelir dağılımındaki eşitsizlik, yeni teknolojilerin kullanımı yüksek gelir grubunda yer alan mutlu bir azınlıkla sınırlıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder , küreselleşmenin, kültürel ayağını eğitimdeki yeni yaklaşımın oluşturduğunu belirtirken şu görüşü ileri sürdü:

''Eğitim ideolojinin oluşturulması ve yeniden üretilmesi, bir yandan da ekonomik olarak karşıt güçlerin engellenmesini amaçlıyor. Düşünce mekanizmalarının hâkim sermayenin ilerlediği rayda oluşturulması, küreselleşmenin işini kolaylaştırıyor. Çünkü dünyayı algılama biçimimizi bu belirliyor.''

Küreselleşme ideolojisinin, eğitim kurumları aracılığıyla toplumu amacı doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığına dikkat çeken Önder, ''Demokratikleşme, sivil haklar, uluslararası vatandaşlık, bireycilik gibi ekonomik sorunlara değinmeden ortaya konulan kavramlar, hâkim ideolojinin dayatılmasıdır'' dedi.

Önder, küreselleşmeye hizmet eden vakıf üniversitelerinin insanlığa yaptığı tahribatın büyük olduğunu ileri sürerek ''Bu tahribat, kafaları sermaye ideolojisiyle eğitmek, bu ideolojiyi yeniden üreterek sürekli kılmak, yağlamaktır'' görüşünü savundu.

Vakıf üniversitelerine geçen devlet üniversitelerindeki bilim eliti, maaşları birkaç kat arttığı için bu kavramları, sermayeyi destekler nitelikte gündeme getirdiğine dikkat çeken Önder, sermayenin, bütün dünyayı kaplama yönünde hareket edip eğitimle kafaları şekillendirdiğini, bu şekilde önüne çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Önder, küreselleşme sürecinde bilimin, üniversitelerde hâkim sermayenin elinde denetimli ilerlemesine izin verildiğini, üniversitelerin teknoloji üretmek yerine öğretime yönlendirildiğini vurguladı.

İ.Ü İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Gezgin ise küreselleşmenin, eğitimin içeriği, kitle iletişim ürünleri ve tüketim alışkanlıkları ile ulusal dil ve kültürü aşındıran bir süreç olduğunu söyledi. Ulusal kültürün korunarak küreselleşmenin getirdiği uzaktan yaygın eğitim olanağından yararlanılabileceğini savunan Prof. Gezgin, İnternet ve televizyonun eğitim amaçlı kullanılmasıyla eğitimde bölgeler arası eşitsizliğin azaltılabileceğini belirtti.

Gezgin, ezbere dayalı eğitim sisteminin de küreselleşmenin getirdiği İnternet olanağından yararlanılmasıyla sorgulayıcı eğitime dönüştürülebileceğini, eğitim hizmetinin ülke geneline yayılabileceğini söyledi.

19 MART 2000/ Cumhuriyet


Yorumlar - Yorum Yaz


Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 25° 13°
Saat