Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam120
Toplam Ziyaret441700

Murat Kaymak

Öğrencilerimiz sürekli ortalamanın altında

Yaşar Ersoy,

ODTÜ Eğitim Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, y.ersoy@ tiscali.nl

Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler (TIMSS: Trends International Mathematics and Science Study), 2007’de beş ana kara parçasından 60’a yakın ülkenin katıldığı bir eğitim araştırmasıdır. İlköğretim son sınıfta öğretim gören yaklaşık 150 okuldan 4500 kadar Türk öğrencisi, (49+7) 56 ülke arasındaki sıralamada matematikte 30’uncu ve fen bilgisini/ bilimlerinde de 31’inci sırada yer alabildi.

Uluslararası karşılaştırmalı eğitim araştırmalarından PISA (Programme for International Student Assessment: Uluslararası Öğrencileri Değerlendirme Programı) ve TIMSS’den (Trends International Mathematics and Science Study: Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler) elde edilen bulgulara ve oluşturulan ortak görüşlere önem verildiği ve elde edilen bazı bulgulardan yararlanıldığı gözlemlenmekte. Örneğin, Türkiye 1995 ve 2003’te gerçekleştirilen TIMSS’ye katılmamış; başta TIMSS-R (99) bulgularından yararlanarak 2004-05’te matematik ve fen öğretim programını yenilemiş, TIMSS-2007’nin ise ilköğretim 8. sınıf çalışmalarına katılmıştır.

Uluslararası matematik ve fen (MaFe) eğitimi araştırmasında elde edilen bulgulardan ve genel eğilimlerden başta eğitim politikalarını belirleyen yöneticiler ve öğretim programı geliştiren uzmanlar olmak üzere her ülkede çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi yararlanmakta. Bu incelemede genel amaç, TIMSS-2007’nin (Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler-2007) öğrencilerin başarısı ile ilgili kesitini mercek altına alarak, yeni yayımlanan başlıca iki raporlarda [1, 2] yer alan verilerden bir kısmını işleyerek sonuçları Türk matematik ve fen bilimleri eğitimi kamuoyuna yansıtmak ve daha ileri düzeyde MaFe eğitimi araştırmaları için elverişli bir tartışma ortamı yaratmaktır.

TIMSS-R Matematik Test Sonuçları ve Ülkelerin Başarı Sıralaması

Çizelge 1’de açıkça görüldüğü gibi Türkiye, TIMSS-2007 matematik testi öğrenci başarı puan ortalaması sıralamasına göre 49 ülke arasında 30. sırada, Türkiye’nin konumu kıstas (mihenk olarak) belirlenen 7 ülke/eyaletle birlikte düşünüldüğünde ise 37. sırada yer almaktadır [1].

Özetlenerek sunulan TIMSS-2007 araştırmanın sonuçlarına yakından baktığımızda, Uzak doğu ülkelerinden Çin-Taipei (598), Kore Cumhuriyeti (597), Singapur (593), Hong Kong-Çin (SAR) 570 ve Japonya’nın (570) puanla ilk beş sırada yer aldığı; Türkiye’nin ise 454 puanla Romanya (461), Bosna-Hersek (456), Lübnan (449), Tayland (432) gibi ülkelerden sonra fakat Ürdün (427), Tunus (420), Gürcistan (410), İran İslam Cumhuriyeti gibi (403) ülkelerden önde bir konumda olduğu görülüyor.

Tüm bu ülkelerin göreceli durumu, TIMSS-2007 genel ortalama puanının anlamlı bir biçimde altındadır; ülkelerin beşeri gelişmişlik indisine (BGİ) bakıldığında TIMSS-R’de olduğu gibi Türkiye yine 3. ligte daha çok kendine komşu Ortadoğu ülkeleri ve bazı Afrika ülkeleri ile birlikte aynı sahada oynuyor.

Sıralamada belirlenen bu konumu ile Türkiye’nin, araştırmaya katılan tüm AB ve OECD ülkelerine göre son sırada yer aldığı; sergilediği bu görünümle ekonomik yönden gelişmekte ve eğitim sorunlarını çözememiş olan ülkeler grubunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Çizelge 1’in sağ tarafında alt sıralarda yer alan 4 ülkede (7 ülke/eyaletle) öğrencilerin başarı durumu gözetilerek sonuçlar karşılaştırılacak olursa, Türkiye’nin konumun sıralamada, belirtildiği gibi daha gerilerdedir.

FEN BİLGİSİ/BİLİMLERİ

Çizelge 2’de görüldüğü gibi Türkiye, 49 ülke arasında sıralamada 31. sırada, Türkiye’nin konumu kıstas 7 ülke/eyaletle birlikte düşünüldüğünde ise genel sıralamada 38. sırada yer alıyor [2].

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, Uzakdoğu ülkelerinden Singapur (567), Çin-Taipei (561), Japonya (554) Kore Cumhuriyeti (553), AB ülkelerinden İngiltere (542), Macaristan (539) ve Çek Cumhuriyeti’nin ilk yedi sırada yer aldığı, Türkiye’nin ise 454 puanla Bosna-Hersek (466), Romanya (462), İran İslam Cumhuriyeti (459) Malta (457) gibi ülkelerden sonra fakat Suriye (452), Kıprıs-Rum (452), Tunus (445), Endenozya (427) ve Oman (423) gibi ülkelerden önde bir konumda olduğu görülüyor. Tüm bu ülkelerin göreceli durumu TIMSS-2007 genel ortalama puanının anlamlı bir biçimde altındadır ve TIMSS-R’de olduğu gibi Türkiye yine 3. ligde oynuyor.

Belirlenen bu konumu ile Türkiye, araştırmaya katılan tüm AB ve OECD ülkelerine göre son sırada yer almakta; sergilediği bu görünümle ekonomik yönden gelişmekte ve eğitim sorunlarını çözememiş olan ülkeler grubunda bulunduğu anlaşılmaktadır. Çizelge 2’nin sağ tarafında alt sıralarda yer alan kıstas (mihenk taşı denebilecek) olarak seçilen 7 ülke/eyaletle öğrencilerin başarı durumu ile Türk öğrencilerin puanları karşılaştırılacak olursa ortalama puanın matematik testinde olduğu gibi daha düşük olduğu görülür.

Sonuç

Gelişmekte olan tüm ülkelerin, yalnızca eğitim değil, hızlı kalkınma, gelişme ve çağdaşlaşma ile ilgili bir dizi sorunları vardır. Nitekim, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitimle ilgili pek çok konuda, örneğin MaFe eğitiminde, sürekli sorunlarla karşılaşılmakta, bazılarına çözümler aranmaktadır. Öğrencilerin başarı düzeyini arttırmak için eğitim dizgesinin bir bütünsel yapısının ve bununla bağlantılı olarak alt dizgelerin sürekli sorgulanması, yapılan köklü değişiklik ve bazı yeniliklerin gözden geçirilmesi, dizgenin bir an önce iyileştirilmesi ve en azından AB ölçütlerine erişilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

[1] Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Foy, P. (with Olson, J.F., Preuschoff, C., Erberber, E., Arora, A., & Galia, J.). (2008). TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

[2] Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Olson, J.F., Berger, D.R., Milne, D., & Stanco, G.M. (Eds.). (2008). TIMSS 2007 Encyclopedia: A Guide to Mathematics and Science Education around the World. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.


Yorumlar - Yorum Yaz


Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 27° 13°
Saat