Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret441640

Murat Kaymak

Öğretmenlerin Dersleriyle İlgili Yapmakla Yükümlü Olduğu İşler

 PLANLAMA

—Planlamaya ilişkin esaslara uygunluk(2089 TD)A. Yıllık plan—Yıllık çalışma programının yapılması  (İlköğretim Okulu programı ve ders programlarına uygunluk)B. Ders planı1-Konu, amaç ve davranışlar, işleniş (hazırlık, sunu, uygulama, değerlendirme)2-Atatürk ilke ve inkılâplarına derslerde yer verilmesi3-Gezi planları ve deney raporları

DERSIN ISLENISI

—Kullanılan yöntemler—Konuya giriş—Konuya uygun araç ve gereç kullanılması—Konunun günlük hayatla bağdaştırılması—Öğrencilerin gözlem, inceleme ve araştırmaya yöneltilmesi—Türkçe yi güzel kullanma—Kaynaştırma eğitimi—Dinleme ve söz alma alışkanlığı—Öğrenci merkezli eğitim, öğrenciyi aktif hale getirme.—Seviye ve ilgi kümeleri—Öğretim ilkeleri—Öğrencilere İstiklâl Marşı, Geçliğe Hitabe ve Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilmesi—Öğrenmenin öğretilmesi—Değerlendirme—Zamanı iyi kullanma

SINIF ORTAMI

—Sınıfta Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı, Gençliğe Hitabenin bulunması—Türkiye siyasî haritası, il-ilçe haritası—Demirbaş eşya listesi—Ders araç ve gereçleri—Atatürk ve yurt kösesi—Temizlik, tertip, düzen

EGITICI ÇALISMALAR VE DOSYASI

—Eğitici kola seçilen öğrenciler listesi—Genel kurul tutanağı—Eğitici kol tüzüğü—Karar defteri—Yıllık çalışma planı—Sene sonu etkinlik raporu—Kolla ilgili bir etkinlik ve bunun sergilenmesi

SINIF ÖGRETMENLIGI ÇALISMALARI VE DOSYASI

A-Sınıf Öğretmenliği—Sınıf ders defteri ve öğrenci listesi—Sınıf başkanı, başkan yardımcısı ve eğitici kollara öğrenci seçimi ve listesi—Sınıf yerleşim planı—Sınav günleri çizelgesi—Öğrenci notları çizelgesi—Öğrenci gözlem defteri ve tanıma fişlerinin tutulmasıB.Rehberlik Çalışmaları—Yıllık rehberlik çalışma planının hazırlanması—Öğrencileri tanıma test ve tekniklerinin uygulanması—Öğrenci gelişim dosyalarının islenmesi

DERS DISI EGITIM ETKINLIKLERI

—Sene başı zümre öğretmenler kurulunda ödev konuları belirlenir.—Öğrenciler hangi dersten ödev almak istediklerini sınıf öğretmenine yazılı olarak bildirirler.—Müdür yardımcısı başkanlığında toplanan sınıf öğretmenler kurulunda öğrencilerin hangi dersten ödev aldığının belirlenmesi—Öğrencilere plan yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma aşamalarında görüşme ve rehberlik yapmak—Ders kesiminden iki ay önce ödevlerin toplanması ve değerlendirilmesi

TOPLANTILAR

A-Zorunlu olanlar—Öğretmenler kurulu toplantısı (Ders yılı başı, ikinci yari yıl başı, ders yılı sonu ve gerektiğinde)—Zümre öğretmenler kurulu (Ders yılı başı, ortası ve sonunda)—Şube öğretmenler kurulu ( I.dönemin ikinci ayında, II. dönemin birinci ayında ve derslerin kesilmesini izleyen hafta basında ayni şubelerde ders okutan öğretmenlerce toplanır).—Veli toplantısıB- Görev verildiğinde katılmak zorunluluğu olanlar—Okul rehberlik hizmetleri kurulu (2201 TD)—Disiplin kurulu (2425–2426 TD)—Demirbaş eşya ve sayım komisyonuC.Okul-Aile Birliği (2441 TD)—Genel kurul toplantısı yapılması—Yönetim ve denetim kurulu seçilmesi—Üye kayıt, karar ve gelir-gider defterlerinin tutulması

DIGER ÇALISMALAR

—Tebliğler Dergisi, emir ve genelgelerin okunması—Not defteri —Çevre incelemesi, mesleki çalışmalar—Kanaat not cetvellerinin hazırlanması—Mevzuat ve yönetmelik defteri—Nöbet görevi—Resmi defterlerin onaylatılması—Ders yılı sonunda not defterlerinin ve yazılı kâğıtlarının yönetime tutanakla teslim edilmesi—Ders kesim raporlarının ders yılı sonunda yönetime verilmesi
Yorumlar - Yorum Yaz


Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 27° 13°
Saat