Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam125
Toplam Ziyaret441705

Murat Kaymak

Mustafa Necati, H. Âli Yücel ve İ. Hakkı Tonguç Döneminde Eğitimimiz

İ. GÜRŞEN KAFKAS

Cumhuriyet 17.12.2009

Eğitimde karmaşanın yaşandığı, okullarda sanat ve spor derslerinin yok sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 21. yüzyılda bilime dayalı dinamik eğitimin yoğunca yaşandığı dünyamızda, ülkemiz ezberci ve kopyacı olmayı ısrarla sürdürmektedir.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında eğitimde yenileşme, aydınlanma ve gelişmeye öncelik veriliyordu. Mustafa Kemal, Düşlerim eğitimle gelişecek diyordu. Eğitim sisteminde yenileşmeyle işe başlandı. Tevhid-i Tedrisat (Eğitimde Birlik), eskiyi yenileştiren eğitimde yeniden biçimlenmeydi. Temel ilke akıl, bilim ve düşünceberraklığıydı.

Mustafa Necati, öğretmenlerin mesleki örgütlenmesinin, saygınlığının ve şekillenmesinin yanında Harf Devrimi, Millet Mektepleri, Eğitimde Birlik, Karma Eğitim gibi çağdaş yapının da mimarıydı. Mustafa Necatinin, Mustafa Kemalin eğitim alanında ülkede gerçekleştirdiği birçok eğitim devriminde emeği ve başarısı vardır.

Mustafa Necati için, O, başı yükseklerde, gözü yıldızlarda, temiz ve çetin bir yenilikçi gibi durmadan çalışır ve üretirdideniliyordu. Necati, eserleriyle, hizmetleriyle ölümsüzleşen bir eğitimciydi. O dönem, yenilikler, başarılar ve çağdaşlaşmaya yol açan aydınlık düşüncelerin üretildiği süreçti. O, ülkenin gerçek kurtuluşunun ve aydınlık yüzünün eğitimle olabileceğine inanıyordu. Öğretmenlere altın dönemiyaşatmıştı.

Hasan Âli Yücel bir eğitimciydi. Mustafa Necatinin döneminde birçok eğitim projesinde yer almıştı. Atatürkün çağdaş eğitim anlayışının bilincindeydi. Nüfusumuzun çoğunluğundaki köylüleri eğitme sorununa çözüm arayışında bulundu. Necati ile başlayan, Saffet Arıkanın eğitmenleriyledevam eden köye aydınlanma öyküsü” “Köy Enstitüleriyleçözüleceğine inandı, gerçekleştirdi.

İsmail Hakkı Tonguçla birlikte titiz bir çalışma sonrası, ezberci eğitim yerine, öğretimin yaşamla birleşmesi ve üretime dönüşmesini önde tutan Köy Enstitülerinin kuruluşunu sağladı.

Köyden gelen çocuklar, iş eğitimi alıyor, öğreniyor, okuyor, düşünce yenileşmesine ulaşıyor, yetenekleri gelişiyor ve köye giderek yol gösteriyorlardı. Eğitimde bir mucize gerçekleşmişti.

Hasan Ali Yücelin, Türk Dili Tetkik Cemiyetinde, Türk Tarih Kurumu ve Tercüme Bürolarının kurulmasında, Halkevleri, Ankara Devlet Konservatuvarının açılışında, ders kitaplarının biçimlendirilmesinde, Devlet Resim ve Heykel Sergisinin açılmasında, mesleki ve teknik öğretimin gerçekleşmesinde emeği, çabası ve başarısı vardır.

Hasan Âli Yücel, daha katılımcı ve özerk üniversitelerin yasalarının gerçekleşmesini sağladı. Yücel, eğitimciydi, yazardı ve başarılı bir devlet adamıydı. Eğitimimize katkıları, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında karanlıktan aydınlığa çıkışının ışığı olmuştu. O, kültür, sanat ve üretici düşünce konularında ve şiirlerinden oluşan yirmi dokuz eser bıraktı. Cumhuriyet gazetesinde on yıl üretici düşüncelerini toplumla paylaşan gerçek bir aydındı.

Hasan Âli Yücel, toplumsal değerde çalışmalarını eğitimde, sosyal yaşamda ve kültürel alanda gelişmeyle halkımızın daha çağdaş bir yapıya ulaşacağına inanıyordu. O, ilköğretimi gerçekleştirerek yaygınlaştırdı. Yazdığı felsefe ve mantık ders kitaplarıyla gençlere düşünce açılımını sağladı.

Türk ilköğretiminin reformcusu” “Köy Enstitülerinin mimarıİsmail Hakkı Tonguçtur. İş için, iş içinde, işle eğitimanlayışını gerçekleştirendi. Kendisi de iş eğitimi öğretmeniydi. İş eğitiminin gerçekleşmesi yönünde, çocukların ve gençlerin işle eğitimikonularında önemli eserler yazdı. Köy Enstitülerinin Tonguç Babasıolarak ünlenmişti. O, ülke coğrafyasını adım adım geziyor, enstitülerin nerelerde kurulabileceğine karar veriyordu.

Köy Enstitüleri modeliyle köyde yenileşme ve gelişme sağlanacağı görüşündeydi. Ona göre, ülkenin gelişmesi ve değişiminde aydınlanma köyden başlayarak yayılmalıydı. İş ve meslek eğitimiyle donanmış gençleri yarınlarımızın umudu olarak görüyordu.

İsmail Hakkı Tonguç, ülkemiz çorak toprağının bağrına sokulan nice meyve fidelerinin, bağ omçalarının, yenileşmeci binaların geleceğin umudu olacağına inanıyordu. Gençlerin yaparak, yaratarak ve üreterekyol almalarını kültürle, sanatla, sporla ve folklorla bütünleşmelerini amaçlıyordu. İsmail Hakkı Tonguç, nitelikli öğretmen nitelikli öğrenciyi yetiştirecektir düşüncesindeydi. Köy Enstitülü öğrenciler, dünya klasiklerini okuyor, tartışıyor ve kültür birikimi ediniyorlardı. Resim, müzik, tiyatro gibi sanatsal verilerle yenileşiyor, sporla bedensel gelişmeye ulaşıyorlardı.

Köy Enstitüleriyle gençlerin emek teri üretkenliğe, açlık tokluğa, yoksulluk varlığa, iş aşa dönüşecek ve köylü kalkınacaktı. Köy Enstitüleri yarım kalan bir eğitim projesiydi. Bugünün sığ, ezberci ve kopyacı eğitimine örnek verilebilecek bir deneyimdir.

Mustafa Necati, Atatürk Türkiyesinin yenileşmeci eğitimcisiydi. Hasan Âli Yücel, eğitimimizde yenileşme, gelişme ve aydınlanma umudunun habercisi oldu. İsmail Hakkı Tonguç da asırlardır unutulan, karanlıklarla boğuşan köylülerimizin eğitilmesinin mihenk taşı oldu. Âşık VeyselinBen babamı, sen ustanı unutmadeyişine baktığımızda, eğitimimizin gerçek ustaları, yol göstericileri, kılavuz kuşları bu çok değerli eğitimcileri bugünün eğitim karmaşasında görmek isterdik. Onları unutmadık, unutmayacağız, eserleriyle anacağız.

Hava Durumu
Anlık
Yarın
25° 27° 13°
Saat